Czy wiesz, że…
Jeśli zatrudniasz powyżej 250 osób
Jeśli roczny obrót przedsiębiorstwa wynosi powyżej 50 mln €

Obowiązek audytu energetycznego dotyczy także Twojej firmy!

SKĄD OBOWIĄZEK?

W związku z realizacją polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, sformułowanej pod nazwą „3 razy 20 do 2020”, oraz późniejszego tzw. „Pakietu Zimowego”, w Polsce wprowadzono obowiązek realizacji audytu energetycznego dla dużych przedsiębiorstw. Obligo wynika bezpośrednio z zapisów Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej i zobowiązuje przedsiębiorstwo do przygotowania dokumentu co 4 lata.

Audyt energetyczny
Audyt energetyczny

CO GROZI ZA NIEWYKONANIE?

Kara do 5% przychodu.

CO W AUDYCIE?

Zgodnie z Ustawą, audyt energetyczny przedsiębiorstwa:

  • należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, mierzonych danych,
  • dotyczy budynków, transportu i procesów,
  • skupia 90% całkowitej energii zużytej przez przedsiębiorstwo,
  • opiera się na analizie kosztowej cyklu życia,
  • zawiera analizy możliwości działań proefektywnościowych.
Audyt energetyczny
Audyt energetyczny

DOPASUJ DO SWOICH POTRZEB

Przed rozpoczęciem audytu energetycznego należy przeanalizować swoje zasoby pod względem efektywnej współpracy z zespołem audytorów. Opracowanie wspólnie z Wykonawcą harmonogramu, zakresu prac oraz sposobu gromadzenia danych usprawnieni komunikację i pozwoli na stworzenie opracowania na miarę potrzeb przedsiębiorstwa.

Nasze audyty realizowane są na podstawie norm PN-EN 16 247 oraz ISO 50 001.

ODPOWIEDNIE PRZYGOTOWANIE

Jako Partner i eksperci współpracujący ze Stowarzyszeniem na rzecz efektywności przygotowaliśmy artykuł dotyczący odpowiedniego przygotowania do audytu.

Zapraszamy do zapoznania się pod linkiem.

Audyt energetyczny
Audyt energetyczny

ZAUFAJ SPECJALISTOM

Doświadczenie kadry kierującej projektami to ponad setka wykonanych audytów energetycznych zakładów przemysłowych i audytów efektywności energetycznej. W przypadku części opracowań współpracujemy z kadrą naukową uczelni technicznych.

PO CO CZEKAĆ?

W Polsce dużych przedsiębiorstw objętych obowiązkiem jest ponad 3 500. Większość firm przeprowadzała obowiązkowy audyt na przełomie 2016 i 2017 roku. Kolejny termin przypada na rok 2021.

Uniknij presji czasu, a pracę nad audytem energetycznym rozpocznij już teraz.

Audyt energetyczny